Hur man justerar och underhåller din Dewalt cirkelsåg


För att få optimala resultat och förlänga livslängden på din Dewalt cirkelsåg är det viktigt att regelbundet justera och underhålla den. Genom att följa rätt procedurer kan du säkerställa att din såg är korrekt kalibrerad, fungerar smidigt och ger exakta snitt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom stegen för att justera och underhålla din Dewalt cirkelsåg.

Sågbladsjustering

För att få exakta snitt är det viktigt att sågbladet är korrekt justerat. Här är stegen för att justera sågbladet på din Dewalt cirkelsåg:

 1. Stäng av sågen och dra ut kontakten ur vägguttaget för att säkerställa att den är avstängd.
 2. Lossa spindellåset på sågen med hjälp av den medföljande nyckeln.
 3. Placera en kvadrat eller en rakt verktyg mot sågbladet för att kontrollera om det är vinkelrätt mot basen. Om det behövs, justera vinkeln genom att använda justeringsskruvarna eller spindellåset.
 4. Kontrollera sågbladets parallellitet med sågspårningen genom att mäta avståndet mellan bladet och spårets kanter. Justera om det behövs för att få en jämn och parallell sågning.
 5. Dra åt spindellåset ordentligt när du är nöjd med justeringen.

Underhåll av sågbladet

Ett välskött sågblad kommer att ge bättre sågresultat och förlänga sin livslängd. Här är några viktiga underhållstips för ditt Dewalt cirkelsågblad:

 • Rengör sågbladet efter varje användning för att ta bort sågspån och smuts. Använd en borste eller en bladrengöringsvätska för att lösa upp och ta bort beläggningar.
 • Kontrollera sågbladets tänder regelbundet. Om du upptäcker att tänderna är slöa, skadade eller bortslitna, överväg att skaffa ett nytt sågblad för att få bästa möjliga sågning.
 • Håll sågbladet skarpt genom att använda en sågfil eller slipsten. Följ tillverkarens rekommendationer för korrekt filningsvinkel och rörelsemönster.

Övrigt underhåll

Förutom sågbladet finns det andra delar av din Dewalt cirkelsåg som behöver regelbundet underhåll. Här är några viktiga punkter:

 • Rengör sågspånen och sågdammet från sågens spår och kanaler regelbundet för att förhindra att de blockeras och påverkar sågningens effektivitet.
 • Smörj rörliga delar, som sågbladets axel och justeringsmekanismen, med lämpligt smörjmedel enligt tillverkarens rekommendationer. Detta hjälper till att minska friktionen och säkerställa smidig funktion.
 • Kontrollera sågskyddet och säkerhetsfunktionerna regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt. Se till att de inte är skadade eller missjusterade, och om de är det, kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation eller justering.
 • Inspektera kraftkabeln och kontakten regelbundet. Om du märker några skador, slitage eller dålig anslutning, byt ut kabeln eller kontakten omedelbart för att undvika risk för elstöt eller funktionsfel.